Facebook Instagram YouTube

Bij ons in de straat

In mijn straat zijn veel huizen in gebruik genomen. Normaal gesproken zeg je over een huis niet dat het in gebruik genomen wordt. Men woont in een huis. Men gebruikt een huis om er spullen in op te slaan. Normaal gesproken. Bij ons in de straat niet. Daar worden veel huizen gebruikt door bedrijven om er arbeiders in op te slaan. Er zijn natuurlijk ook veel huizen waar duidelijk in gewoond wordt. Daar hangen dan gordijnen en staan er planten in de vensterbank. De huizen die gebruikt worden hebben geen planten in de vensterbank en ook geen gordijnen. Daar is papier tegen de ramen geplakt. Of een folie. Steeds weer worden die huizen door andere arbeiders gebruikt.
Dit weekend werden er in Amerika reizigers aan de grens teruggestuurd. De KLM weigerde mensen die het risico liepen niet in Amerika toegelaten te worden mee te nemen. Stel je voor dat ze dan weer mee terug moesten.


Deze zondagochtend zag ik een taxi stoppen in onze straat voor een huis wat gebruikt werd om arbeiders op te slaan. Een jonge man stapte uit. De taxichauffeur opende de kofferbak en gaf de jongeman z'n koffer. Ook zag ik hoe de taxichauffeur de jonge man papieren gaf en naar de voordeur van een van de huizen die gebruikt worden wees. De chauffeur drukte vervolgens een paar keer op de deurbel naast die deur. De deur bleef gesloten. Ze stonden zo samen een tijd voor de deur, keken daarbij regelmatig in de papieren, belde dan weer aan en pleegde overleg. De deur bleef dicht en het was niet heel erg waarschijnlijk dat deze vandaag nog open zou gaan. Ik werd even afgeleid. Toen ik weer uit het raam keek was de taxi verdwenen. De jonge man ook. Ik weet niet of de taxi hem weer mee genomen heeft. De straat was verder leeg.

Vorige verhaal Volgende verhaal